MİNERALLERİN SERTLİĞİ - DOĞAL TAŞ

+90 212 234 25 50
İçeriğe git

Ana menü:

MİNERALLERİN SERTLİĞİMinerallerin sertliği Avusturyalı mineralog Friedrich Mohs tarafından 1812 de ortaya konulan ve Mohs sertlik dizisi adı verilen bir ölçek yardımıyla nispi olarak ölçülür.

Mohs sertlik skalasına göre bir mineralin sertliğini bulmak için, sertliği bilinen mineral veya minerallerle, sertliği saptanacak olan mineral birbirine sürtülür ve sertliği bilinmeyen mineralin hangi minerali çizdiği ve hangisiyle çizildiği belirlenir. Sonuçta bu işleme göre mineralin sertliği bulunmuş olur. Örneğin, Apatit'i çizip kuvars ile çizilen bir mineralin Mohs skalasına göre sertliği 6 dır. Bu işlem yapılırken yanlışlara yol açmamak için şu konulara özen gösterilmelidir:

Kırılgan olan mineraller diğer minerallere sürtülünce kırılıp, ufalandıkları için oldukları sertlik derecesinden daha düşük değerlerde gibi görünebilirler.

Çok yumuşak (sertliği az olan) mineraller sürtülme esnasında tozlarını sert mineral üzerinde bırakabileceğinden, sanki sert minerali çizmiş gibi bir görüntü verebilmektedir.

Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç sertlik olarak bilinmektedir. Dolayısıyla sertlik mineralin çizilebilirlik özelliği olarak da adlandırılabilir. Minerallerin sertliği doğrudan kristal yapıları ve atomlar arasındaki bağ kuvvetleri ile ilintilidir. Bağ kuvvetleri arttıkça minerallerin sertliği de artmaktadır. Sertlik bağıl bir kavram olup, sertlik derecesinin saptanması sertliği bilinen bir mineral veya çakı, iğne vb malzemelerle deneme yoluyla yapılır. Bunun için en yaygın olarak kullanılan skala (çizelge) Mohs'un geliştirdiği çizelgedir. Mohs sertlik dizisinde 10 mineralin sertliği en yumuşak olandan en sert olana doğru sıralanmıştır. Bu çizelgeye göre en yumuşak olandan sert olana doğru yapılan sıralama şöyledir;

Mohs Skalası

1.Talk, Grafit, Kaolin (Mg3 (Si4O10) (OH)2) tırnakla çizilebilir

2.Jips, Antrasit, Kayatuzu (Ca SO4 2H2O)

3.Kalsit, Dolomit (Ca CO3) çakı veya iğne ile çizilebilir

4.Flüorit (Ca F2)

5.Apatit (Ca5 F (PO4)3

6.Feldispat (Ortoklaz) (K Al Si3O8)

7.Kuvars, Agat (SiO2)

8.Topaz (Al2 (SiO4) (OH F)2 camı çizebilenler

9.Korindon (Al2 O3)

10.Elmas (C)


Mohs sertlik skalasında her bir sertlik derecesi arasındaki oranların eşit olmadığı bilinmektedir. Örneğin, elmas ile korund arasındaki sertlik farkı, topaz ile korund arasındakinin birkaç katı mertebesindedir.

   

Kaynakça   : http://www.mines.itu.edu.tr/mineral/MekanikOzellikler.htm

Telif Hakkı © 2021 TAŞMARKET Doğal Taş Pazarlama & Uygulama
İçeriğe dön | Ana menüye dön