DOGAL TASLARIN YAPISI - DOĞAL TAŞ

+90 212 234 25 50
İçeriğe git

Ana menü:

DOGAL TASLARIN YAPISI

Doğal taşların fiziksel özelliklerini belirleyen, oluşum şekli ve mineral içeriğidir.Oluşumu bilmek, malzeme seçiminde doğruları bulmamıza ve malzemenin yıllar sonraki görünümünü de doğru tahmin etmemize yardım eder.Uygulama detaylarını bilmek ve öngörmek, yapılan çalışmanın kalıcılığını belirler.

Yapı alanında kullanılabilen Doğal Taşlar oluşum şekline göre üç ana gurupta sınıflandırılır.

Ergimiş halde bir silikat hamuru halinde olan magmanın yerkabuğunun derinliklerinde veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu kristallerden meydana gelen kayaçlardır.
Tortul veya magmatik diğer kayaçların sıcaklık, basınç,gerilme  ve kimyasal aktiviteleri olan sıvılar etkisi ile değişmesi ,başkalaşması sonucu oluşmuş kayaçlardır.

Buz kütlesi,nehir,rüzgar ve okyanus gibi aşındırıcıların etkisinde ana kütleden ayrılan kayaç ve minerallerin içlerinde organik kalıntılar ve canlılar barındırarak bir yerde çökelmesi ve milyonlarca yıl basınç ve sıcaklık altında yeniden taşlaşması sonucu oluşmuştur.
Telif Hakkı © 2021 TAŞMARKET Doğal Taş Pazarlama & Uygulama
İçeriğe dön | Ana menüye dön